Kontakt

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ
PL. PIASTOWSKI 21 OF., 58-560 JELENIA GÓRA
FAX 75 64 17 400, TEL. 75 610 60 78, 75 610 60 79
E-MAIL: CES@CES.JGORA.PL
WWW.CES.JGORA.PL