Zgłoszenie

MIEJSCE   Hotel ForRest, 66-004 Zielona Góra, ul. Racula–Głogowska 4a,
http://for-rest.pl

ZAKWATEROWANIE   Hotel ForRest w pokojach 2-osobowych. Na druku prosimy o wskazanie osoby z którą chcą Państwo dzielić pokój.

IDENTYFIKATOR Otrzymany od organizatorów będzie uprawniał Państwa do uczestnictwa
w obradach Konferencji oraz we wszystkich wydarzeniach towarzyszących.

WPISOWE   Prosimy wpłacić do dnia 30 września 2019 roku na konto Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej   ING Bank Śląski S.A. 33 1050 1908 1000 0023 6122 0987.
W przypadku braku wpłaty organizator nie gwarantuje miejsca noclegowego. Zwrot ww. kwoty możliwy jest w przypadku rezygnacji zgłoszonej na piśmie – nie później, niż na 7 dni przed Konferencją.

FAKTURA   Zostanie wystawiona i wysłana, na adres wskazany w zgłoszeniu.

RODO   Informujemy, że w Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej w Jeleniej Górze obowiązuje Polityka   bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Szczegóły dotyczące praw osób, których dane osobowe są pozyskiwane
i przetwarzane dostępne są na stronie
www.ces.jgora.pl.

ZGŁOSZENIE   Należy przesłać do dnia 30 września 2019 roku. Zgłoszenie można przesłać online, mailem, fax-em, pocztą tradycyjną na adres współorganizatora tj. Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej, adres poniżej.

KONTAKT   Fundacja Centrum Edukacji Samorządowej, Plac Piastowski 21 of., 58-560 Jelenia Góra  
tel.
75 610 60 78 – 79, fax 75 64 17 400, e-mail: ces@ces.jgora.pl,

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NAUKOWEJ
LUBUSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO
ZIELEONA GÓRA HOTEL FORREST, 25 – 26 PAŹDZIERNIKA 2019r.

50,00 zł (dla onkologów klinicznych, radioterapeutów, chirurgów onkologicznych, urologów, ginekologów onkologicznych, pulmonologów, torakochirurgów, patomorfologów)390,00 zł (dla osoby towarzyszącej, oplata bez noclegu)*490,00 zł (dla osoby towarzyszącej, opłata z noclegiem w pokoju 2 os.)*

zostało wpłacone na konto Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej
Nr 33 1050 1908 1000 0023 6122 0987

Będę korzystać z noclegu

Proszę o wystawienie certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.*Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku na zdjęciach i filmach nagrywanych podczas trwania wydarzenia, na potrzeby tworzenia przez organizatora dokumentacji z Konferencji. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie w celu promocji wydarzenia oraz jego kolejnych edycji.*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w zgłoszeniu uczestnictwa, przez Administratora - Fundację Centrum Edukacji Samorządowej z siedzibą w Jeleniej Górze, pl. Plac Piastowski 21 of., 58-560 Jelenia Góra, w celach wynikających z realizacji Konferencji, w tym informowania o kolejnych wydarzeniach szkoleniowo – naukowych.*